PBB MARCH

PBB MARCH

PESAKA BUMIPUTERA BERSATU
ASAS BERJUANG UNTUK SEMUA
MENJADI KESTABILAN POLITIK NEGERI
MENCAPAI HASRAT KEMERDEKAAN

TAAT SETIA UNTUK BERBAKTI
PENUH DISPLIN ARAHAN PARTI
BERKORBAN BERSATU UNTUKMU PBB
BERSATU DALAM TINDAKAN KAMI

PBB (X2)
MENEGAKKAN KEADILAN
KEMAKMURAN RAKYAT SEMUA

PBB(X2)
MENEGAKKAN KEADILAN
NIKMAT HIDUP ALAM MERDEKA

PESAKA BUMIPUTERA BERSATU
PEMUDA WANITA DIDALAMNYA
BERSATU SENTIASA MARA BERSAMA
TEGAKNYA PANJI PBB KITA

ASAS BERJUANG UNTUK SEMUA
MENJADI KESTABILAN POLITIK NEGERI
MENCAPAI HASRAT KEMERDEKAAN

TAAT SETIA UNTUK BERBAKTI
PENUH DISPLIN ARAHAN PARTI
BERKORBAN BERSATU UNTUKMU PBB
BERSATU DALAM TINDAKAN KAMI

PBB (X2)
MENEGAKKAN KEADILAN
KEMAKMURAN RAKYAT SEMUA

PBB(X2)
MENEGAKKAN KEADILAN
NIKMAT HIDUP ALAM MERDEKA

PESAKA BUMIPUTERA BERSATU
PEMUDA WANITA DIDALAMNYA
BERSATU SENTIASA MARA BERSAMA
TEGAKNYA PANJI PBB KITA

PBB (X2)
MENEGAKKAN KEADILAN
KEMAKMURAN RAKYAT SEMUA
PBB(X2)
MENEGAKKAN KEADILAN
NIKMAT HIDUP ALAM MERDEKA

PESAKA BUMIPUTERA BERSATU
PEMUDA WANITA DIDALAMNYA
BERSATU SENTIASA MARA BERSAMA

TEGAKNYA PANJI PBB KITA (X3)