SEPTEMBER 2019

Bala KMKK Meseti Nyikap Diri Enggau Pengelandik ICT


BINTULU: Ketuai Peranak enggau Ketuai Raban Bansa (KMKK) di pelilih menua Bintulu meseti nyikap diri enggau penau penemu sereta pengelandik bekaul enggau teknologi penerang enggau komunikasyen (ICT).

Ku Menteri dalam Opis Kepala Menteri (Integriti enggau Ombudsman), Datuk Talib Zulpilip, tu ngambika KMKK muntang ngaduka pengawa ti bekaul enggau perintah nengeri sereta ejinsi perintah ke bukai.

KMKK mega meseti ngenataika penerang sentang semua pelasar perintah nengeri ngagai rayat di menua sida enggau teknologi digital ke lebih muntang sereta jampat.

Datuk Talib ti mega Kaban Kunsil Nengeri Jepak madah, pengelandik bekenaka ICT chukup penting ngambika bala KMKK ke diau ba menua pesisir ulih mansang setipak enggau pemansang globalisasyen sereta dunya nadai takat garis menua.

Talib ngarapka mayuh agi piak ti bekaul enggau pengelandik nya ngatur program bepelasarka ICT ngagai mensia mayuh di Bintulu ukai semina meri tumpu ngagai KMKK aja. - UKAS

Sumber dari: TV Sarawak